De organisatie bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Michel Klein (voorzitter), Marc Zwezerijnen (secretaris) en Esther Westerveld (penningmeester). Ondersteund door Michel de Vries en Arend Jansen van Jorksveld verzorgen zij als team alle activiteiten binnen en buiten de stichting. 

Veteranen kunnen zich als vrijwilliger aanmelden m.b.t. werkzaamheden in het café of de organisatie van evenementen/uitstapjes,etc. De compagniesbar is groeiende en positieve inbreng is hartelijk welkom.

Het doel van onze stichting is het maandelijks creëren van de sfeer zoals u die kent van de compagniesbar. De bar is voor iedereen toegankelijk die op een of andere wijze verbondenheid voelt met veteranen of Defensie in het algemeen. Voor uitstapjes etc. komen slechts veteranen en hun thuisfront in aanmerking. Deelnemers kunnen zich na aankondiging via deze website, als deelnemer opgeven. In principe is iedere belangstellende van harte welkom om de compagniesbar en activiteiten te bezoeken.

Ontstaat:
De eerste vrijdag april 2015 is het veteranen café van start gegaan. Na een half jaar van voorbereiden is het voor elkaar gekomen. Wim van Esch is de initiator achter deze café. Een jaar later heeft Wim in volle vertrouwen het café overgedragen aan de toen zittende team. Welke het café voort zetten. In 2017 bestaat het café 2 jaar welke met verschillende lezingen gevierd is in 2017 tijdens het 3 jarig bestaan heeft Rita Verdonk een lezing gehouden “Dochter van een Veteraan”   in 2018

2019 was Pedro Jooren te gast met een lezing werken in brussel.