Onze doelstellingen

A. het (doen) bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en veteranen in de gemeente IJsseltein in het bijzonder.
B. het vergroten van de sociale cohesie tussen de veteranen binnen de gemeente IJsselstein en de lokale samenleving
C. het bevorderen van het onderlinge contact tussen veteranen uit de gemeente IJsselstein, teneinde de collegiale ondersteuning aan hen -die dat behoeven- positief te beïnvloeden.